Bli ambassadör

Har du visat intresse för att bli ambassadör för FYR? Eller är du bara nyfiken på vad en ambassadör egentligen gör i föreningen? I så fall hoppas vi att att dina funderingar blir besvarade genom detta informationsblad. Om det ändå skulle vara så att du vill veta mer, eller bara få bolla lite så hoppas vi att du hör av dig till någon i styrelsen. Vi pratar gärna med våra medlemmar!

Vad innebär det att vara ambassadör i FYR?

Som ambassadör i FYR är du ett språkrör i ditt område. Du hjälper till att sprida att vi finns och värvar medlemmar. Du har möjlighet att arrangera föreläsningar och Workshops. Du är väl insatt i vad föreningen verkar för och delar föreningens grundidé – att stärka fritidsledarens yrkesroll och yrkesetik och synliggöra fritidsledarens funktion och samhällsnytta.

Vad innebär ”ditt område”?

Det är det geografiska område som du kommer överens med styrelsen att du ska verka i, det kan vara din stad, ditt län eller liknande.

Hur mycket tid måste jag lägga på uppdraget?

Det är upp till var och en, men du bör ha möjlighet att vid tillfällen kunna informera om FYR.

Om jag stöter på problem, eller har en idé som jag vill genomföra, var vänder jag mig då?

Du kommer att bli tilldelad en av styrelsemedlemmarna som din kontaktperson, detta kommer att gälla enligt rådande regionindelning.

Norr, Mellansverige, Stockholm, Sydväst och Sydost.

Vad krävs för att kunna bli ambassadör för FYR?

  • Du ska vara ordinarie medlem (alltså inte studerande- eller stödmedlem).
  • Du ska anse att FYRs arbete är viktigt.
  • Du bör att ett brett närverk inom yrket.

Hur gör jag för att bli ambassadör?

Hör av dig här så kontaktar styrelsen dig. I det samtalet kommer ni att bestämma ditt område och du kommer att få din kontaktperson.