Startsida

Föreningen FYR kommer att jobba för att stärka fritidsledarens yrkesroll och yrkesetik samt att synliggöra fritidsledarens funktion och samhällsnytta.

Föreningen ska:

  • arbeta aktivt med frågor rörande yrkesrollen och yrkesetik i samverkan med andra aktörer som t ex SSF, Fritidsforum och Fritidsledareskolorna.
  • fungera som opinionsbildare.
  • finnas på olika forum där fritidsledare möts t ex MUCFs rikskonferens och Fritidsforums Rikskonferens.
  • arbeta för att fler fritidsledare ska engagera sig och kunna skapa olika möjligheter för dialog för fritidsledare som t ex lunchseminarier.

Vi vänder oss till verksamma fritidsledare i hela Sverige och har representanter i styrelsen från Malmö, Stockholm och Borlänge.